Podstawy Konstrukcji Maszyn

I. Rysunek Techniczny

1. Wykonywanie rysunków części maszyn

II. Mechanika Techniczna

1. Wyznaczanie obciążeń w układach statycznych kinematycznych dynamicznych

2. Konstruowanie elementów maszyn

III. Części maszyn

1. Projektowanie i dobieranie zespołów maszyn

2. Projektowanie podzespołów osi i wałów

3. Projektowanie połączeń rozłącznych i nierozłącznych

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych